Strona główna » Wymiana, odstąpienie od umowy, reklamacja

Nasze hity

Producenci

PRODUCENCI I KATEGORIE

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

"Oleńka" Hurtownia Bielizny i Rajstop
Iwona i Stanisław Pietruk Spółka Jawna

Al. Józefa Piłsudskiego 132
05-270 MARKI

tel./fax: 022 781 13 51
tel. komórkowy: 512 690 125


zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 9-17

zobacz mapkę dojazdu

Wymiana, odstąpienie od umowy, reklamacja

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo do odstąpienia od umowy

 

 1. Każdemu Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni kalendarzowych, bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia:
 1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy,
 2. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy,
 3. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części,
 4. w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Pozostałe przypadki,w których nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zostały opisane w regulaminie sklepu internetowego.
 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę tj.: „Oleńka” Hurtownia Bielizny i Rajstop Iwona i Stanisław Pietruk Sp. j. z siedzibą w Marki (05-270) przy Al. Józefa Piłsudskiego 132, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000292851, NIP: 1251471051, REGON: 141194263, kapitał zakładowy: ___________, reprezentowana przez: Iwonę Pietruk i Stanisława Pietruk w formie papierowej na adres Sprzedawcy:Al. Józefa Piłsudskiego 132, 05-270 Marki,
 2. drogą elektroniczną na adres:sklep@hurtownia-olenka.pl.
 1. Klient może skorzystać z oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu sklepu internetowego. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, a także nie stanowi warunku do prawidłowego odstąpienia od umowy przez Klienta.
 2. Do zachowania 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wystarczy poinformować o odstąpieniu, przed upływem wskazanego terminu.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 1. Odstąpienie od umowy przez Klienta, jest równoznaczne z uznaniem umowy za niezawartą.
 2. Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
 3. Odstąpienie od umowy skutkuje zwrotem przez Sprzedawcę wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w naszym sklepie internetowym). Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 4. Sklep internetowy wstrzymuje się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania, w przypadku braku zobowiązania Sprzedającego do osobistego odbioru towaru.
 5. Klient proszony jest o zwrot towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu na adres:Al. Józefa Piłsudskiego 132, 05-270 Marki.
 6. Klient zobowiązany jest ponieść jedynie bezpośrednie koszty dostarczenia towaru.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 
Formularz odstąpienia od umowy

Miejscowość, data

………………………………

 

                                                                                   Adresat:

„Oleńka” Hurtownia Bielizny i Rajstop

Iwona i Stanisław Pietruk Sp. J.

Al. Józefa Piłsudskiego 132

05-270 Marki

 

 

Dane Klienta:(imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu)*: ………………………………………………………………………………………………………….……………………….…….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

 

Niniejszym oświadczam, iż wykorzystując moje uprawnienia, z zachowaniem 14-dniowego terminu, odstępuję od zawartej w dniu** .....................................umowy dotyczącej zakupu/ dostawy rzeczy/ o dzieło polegającej na wykonaniu rzeczy*** (opis towaru, numer zamówienia/ numer faktury, przyczyna odstąpienia)*......................................................................................................,

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………. doręczonej mi w dniu ................................................**

 

…………………………………………

Data i podpis

(jeżeli oświadczenie jest składane w formie pisemnej)

 

*Klient jest zobowiązany do podania adresu, pozostałe dane do uzupełnienia opcjonalnie

**Należy wskazać jedną z dat: zakupu lub doręczenia

*** Skreślić niewłaściwe


 

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

Adresat:

„Oleńka” Hurtownia Bielizny i Rajstop

Iwona i Stanisław Pietruk Sp. J.

Al. Józefa Piłsudskiego 132

05-270 Marki

 

 

 

Dane Klienta/osoby reklamującej towar:  (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu): ………………………………………………………………………………………………………….…………………...........................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................................................................

Przedmiot reklamacji (m.in. nazwa towaru, cena brutto, ilość, opis):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................

Numer faktury/paragonu (jeżeli dotyczy):……………………………………………………………………………...

Adres dostawy:…………………………………………………………………………………………..………………………….

Zgłoszenie reklamacji (m.in: opis wad, okoliczności ich powstania): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….........................................................................................................................................................................

Data zauważenia wady:………………..……………………………………..…………………………………………………

Określenie żądania 

 • wymiana rzeczy na wolną od wad,
 • usunięcie wady (naprawa),
 • obniżenie ceny,
 • odstąpienie od umowy.[1]

 

 

 

                                             …………………………………………

Data i podpis

(jeżeli oświadczenie jest składane w formie pisemnej)

 

 

[1]zaznaczyć właściwe

 


Przejdź do strony głównej
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu