Strona główna » Nasza Hurtownia

Nasze hity

Producenci

PRODUCENCI I KATEGORIE

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail

 

"Oleńka" Hurtownia Bielizny i Rajstop
Iwona i Stanisław Pietruk Spółka Jawna

Al. Józefa Piłsudskiego 132
05-270 MARKI

tel./fax: 022 781 13 51
tel. komórkowy: 512 690 125


zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 9-17

zobacz mapkę dojazdu

Nasza Hurtownia

§ 1. Organizator
 
Organizatorem konkursu „ Nasza Hurtownia”, zwanego dalej Konkursem, jest sklep "Oleńka" Hurtownia Bielizny i Rajstop Iwona i Stanisław Pietruk Spółka Jawna, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132, 05-270 Marki, NIP 125-147-10-51, REGON 141 194 236, zwana dalej Organizatorem.
 
§ 2. Czas trwania konkursu
 
Konkurs rozpoczyna się w dniu 10.08.2017 roku  i potrwa do 17 sierpnia 2017 roku.
 
§ 3. Warunki uczestnictwa w konkursie
 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest kliknięcie przycisku „Lubię to!" w serwisie Facebook na profilu Organizatora, udostępnienie postu konkursowego na swojej tablicy oraz napisanie co chcielibyście zmienić w funkcjonowaniu naszej hurtowni.
Odpowiedzi przesyłać należy bezpośrednio w komentarzu pod postem konkursowym.
Uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych oraz treści zgłoszenia w celu realizacji postanowień określonych w Regulaminie.
Udział w konkursie oznacza zgodę Uczestnika na warunki konkursu określone w niniejszym regulaminie.
 
§ 4. Nagrody
 
Laureat konkursu otrzyma nagrodę w postaci kubka z logo naszej firmy lub 3 pary skarpet męskich.Laureatom nie przysługuje prawo zamiany nagród przyznanych przez Organizatora na jej ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody rzeczowe.

 
§ 5. Zasady przyznawania nagród
 
Spośród odpowiedzi udostępnionych w komentarzach pod postem konkursowym Organizatora na facebooku w okresie od 10 sierpnia 2017 roku do 17 sierpnia 2017 roku; nagrodzone zostaną 2 osoby wybrane przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do niewybrania laureatów konkursu w przypadku niedostatecznej ilości zgłoszeń albo gdy ich treść naruszać będzie dobra osobiste osób fizycznych i prawnych lub będzie sprzeczna z ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami.
 
§ 6. Ogłoszenie wyników konkursu oraz odbiór nagród
 
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 7 dni od terminu zakończenia konkursu. W terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu Organizator wyśle za pośrednictwem Poczty Polskiej nagrody przyznane laureatowi Konkursu.
Niezależnie od ogłoszenia wyników Konkursu w sposób podany powyżej, laureat zostanie poinformowany przez Organizatora o przyznaniu mu nagrody we wcześniej określonym terminie w formie wiadomości e-mail.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem Poczty Polskiej.
Organizator ma prawo odmówić wysłania nagrody w przypadku nieotrzymania od laureatów wiadomości zwrotnej zawierającej dane potrzebne do wysłania nagrody. Termin poinformowania Organizatora o adresie wysyłki mija 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.
 
 § 7. Postępowanie reklamacyjne
 
Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu należy zgłaszać do Organizatora w formie pisemnej – listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście w biurze Organizatora do 14 dni od daty otrzymania nagrody. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać dane osobowe i dokładny adres reklamującego, jak również opis i przyczyny reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. O decyzji reklamujący zostanie powiadomiony pisemnie. 
Decyzja w sprawie reklamacji jest ostateczna.
 
§ 8. Postanowienia końcowe
 
Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie naszej hurtowni internetowej.
Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
Ewentualne spory wynikające z uczestnictwa w Konkursie, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu