Strona główna » Konkurs Obsessive 2016

Nasze hity

Producenci

PRODUCENCI I KATEGORIE

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail

 

"Oleńka" Hurtownia Bielizny i Rajstop
Iwona i Stanisław Pietruk Spółka Jawna

Al. Józefa Piłsudskiego 132
05-270 MARKI

tel./fax: 022 781 13 51
tel. komórkowy: 512 690 125


zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 9-17

zobacz mapkę dojazdu

Konkurs Obsessive 2016

  § 1. Organizator
 
Organizatorem konkursu „Kalendarze Obsessive 2016”, zwanego dalej Konkursem, jest sklep "Oleńka" Hurtownia Bielizny i Rajstop Iwona i Stanisław Pietruk Spółka Jawna, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132, 05-270 Marki, NIP 125-147-10-51, REGON 141 194 236, zwana dalej Organizatorem.
 
§ 2. Czas trwania konkursu
 
Konkurs rozpocznie się w dniu 29 grudnia 2015 roku od godziny 14:00 i potrwa do 5 stycznia 2016 roku do godziny 12.00.
 
§ 3. Warunki uczestnictwa w konkursie
 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest kliknięcie przycisku „Lubię to!" w serwisie Facebook na profilu Organizatora oraz przesłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe zawarte w treści posta organizatora na Facebooku. Odpowiedzi przesyłać można na adres: olenka.konkursy@gmail.com lub załączać bezpośrednio w komentarzu pod postem konkursowym.
Uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych oraz treści zgłoszenia w celu realizacji postanowień określonych w Regulaminie.
Udział w konkursie oznacza zgodę Uczestnika na warunki konkursu określone w niniejszym regulaminie.
 
§ 4. Nagrody
 
Wśród laureatów konkursu, rozdane zostanie 5 nagród rzeczowych w postaci kalendarzy Obsessive na rok 2016. Każdy laureat konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę. Laureatom nie przysługuje prawo zamiany nagród przyznanych przez Organizatora na jej ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody rzeczowe.
 
§ 5. Zasady przyznawania nagród
 
Spośród odpowiedzi udostępnionych w komentarzach pod postem konkursowym Organizatora na facebooku lub przesłanych mailowo na adres olenka.konkursy@gmail.com w okresie od 29 grudnia 2015 roku do 5 stycznia 2016 roku; nagrodzone zostanie 5 osób wybranych przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do niewybrania laureatów konkursu w przypadku niedostatecznej ilości zgłoszeń albo gdy ich treść naruszać będzie dobra osobiste osób fizycznych i prawnych lub będzie sprzeczna z ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami.
 
§ 6. Ogłoszenie wyników konkursu oraz odbiór nagród
 
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 7 dni od terminu zakończenia konkursu. W terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu Organizator wyśle za pośrednictwem Poczty Polskiej nagrody przyznane laureatom Konkursu.
Niezależnie od ogłoszenia wyników Konkursu w sposób podany powyżej, każdy z laureatów zostanie poinformowany przez Organizatora o przyznaniu mu nagrody we wcześniej określonym terminie w formie wiadomości e-mail.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem Poczty Polskiej.
Organizator ma prawo odmówić wysłania nagrody w przypadku nieotrzymania od laureatów wiadomości zwrotnej zawierającej dane potrzebne do wysłania nagrody. Termin poinformowania Organizatora o adresie wysyłki mija 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.
 
 § 7. Postępowanie reklamacyjne
 
Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu należy zgłaszać do Organizatora w formie pisemnej – listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście w biurze Organizatora do 14 dni od daty otrzymania nagrody. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać dane osobowe i dokładny adres reklamującego, jak również opis i przyczyny reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. O decyzji reklamujący zostanie powiadomiony pisemnie. 
Decyzja w sprawie reklamacji jest ostateczna.
 
§ 8. Postanowienia końcowe
 
Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie naszej hurtowni internetowej.
Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
Ewentualne spory wynikające z uczestnictwa w Konkursie, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu